FANDOM


Etobur hücreler, et ile beslenirler.


Özellikler
Hücre Özellikleri: Otçul | Herşeycil | Etobur


Hücreden Gelen Yaratık Özellikleri: Siren Song | Summon Flock | Raging Roar
Hücreden Gelen Kabile Özellikleri: Refreshing Storm | Flying Fish | Traps
Hücreden Gelen Medeniyet Özellikleri: Healing Aura | Static Bomb | Invulnerability
Hücreden Gelen Uzay Özellikleri: Social Suave | Gentle Generalist | Power Monger


Yaratık Özellikleri: Sosyal | Uyumlu | Yırtıcı
Kabile Özellikleri: Arkadaş Canlısı | Çalışkan | Saldırgan
Medeniyet Özellikleri: İnançlı | Ekonomik | Askeri


Carnivore

Etobur türlere verilen kart

Etobur Yaratıkların Kazandığı Yetenekler

Yaratık Evresi

Raging Roar (reycing roor) - Öfkeli Kükreyiş: Etrafınızdaki tüm yaratıkları kısa bir süre için korkutur ve kaçırır.

Kabile Evresi

Traps (tıreps) - Tuzaklar: Yabani hayvanlar için tuzak kurar ve onları öldürür.

Medeniyet Evresi

Invulnerability (invalnırabiliti) - Dokunulmazlık: Araçlarınızı geçici bir süreliğine zarar görmez yapar.

Uzay Evresi

Power Monger (pavır mangır) - Güç Tüccarı: Bütün silahlarınızın etkisini arttırır (normalde kullandığınız enerjinin sadece yarısını kullanarak)

Etobur Özelliğini Kazanmak

Etobur özelliği, ottan çok etle beslenen ya da diğer hücreleri öldüren hücrelere verilir. Filter mouth (Süzgeç ağız) parçasına sahip olan otobur hücreler, evrenin sonunda etobur (ya da herşeycil) olabilirler, ama bu daha zordur.