Advertisement

Zdrowie

Jurassic World: Dominion Dominates Fandom Wikis - The Loop

01:25

Zdrowie – odporność stworów, pojazdów i budynków. Przedstawiane jest ono w punktach (HP), im więcej punktów, tym trudniej pokonać rywala. Używając kodów możemy je uzupełniać.

Faza Komórki

Jedyna faza, gdzie zdrowie nie jest pokazywane w punktach, ale łatwo zauważyć, że po 2-3 ciosach komórka zostaje pokonana. Większe komórki trzeba jednak trafiać wielokrotnie. Nasza komórka może się regenerować pożywiając się. Po utracie całego zdrowia wykluwamy się z jaja.

Faza Stwora

Tutaj zdrowie wizualizowane jest w punktach. Na początku mamy ich mało, ale wraz z rozwojem zwiększa się ono. Podobnie jak w poprzedniej fazie można się zregenerować jedząc, ale można też udać się do gniazda swojego, sojusznika lub gatunku, który przez nas wymarł. W edytorze stwora możemy zamontować elementy, które zwiększą ilość punktów zdrowia. Na całej planecie najwięcej wytrzymałości w tej fazie mają stwory epickie (1000).

Faza Plemienia

W fazie plemienia zdrowie przedstawicieli naszego gatunku jest bardzo duże (co najmniej 100 punktów). Odpowiedni ubiór dodatkowo je zwiększa. Pojawiają się szałasy, które również mają określone zdrowie. Jest ono większe niż naszych stworów. Chata jest najbardziej wytrzymała w naszym plemieniu i im większy będzie nasz pasek postępu tym większe zdrowie będzie miała chata. W fazie plemienia regenerować można się poprzez przebywanie we własnym plemieniu, jedzenie lub leczenie przez szamana. Stwory epickie mają również 1000hp i mogą się regenerować.

Faza Cywilizacji

Wszystkie budynki, pojazdy i stwory posiadają tu swoje zdrowie. W mieście najbardziej wytrzymały jest ratusz. Większa ilość zabudowań oznacza większe zdrowie miasta i przekłada się na lepszą obronę miasta. Budując pojazdy odpowiednimi elementami możemy zwiększyć ich hp. Wytrzymałość stworów epickich wzrasta do 3000.

Faza Kosmosu

Tutaj zdrowie ma przeskok i jest zdecydowanie większe. Widzimy z wielkimi liczbami i mimo, że stwór epicki posiada już 3500hp, jest go zdecydowanie łatwiej pokonać. Kupując pakiety zdrowia nasz statek staje się bardziej wytrzymały. Możemy je zwiększyć za pomocą modów.

Umiejętności stwora
Umiejętności zaimponowania

ŚpiewTaniecUrokPoza

Umiejętności ataku
Inne umiejętności

SkokSprintSkradanie sięWzrokZew godowySzybowanieZdrowieSzybkość

Umiejętności następcze stwora
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.