Wiki Spore
Advertisement


Aby dodać ten infobox do artykułu o przygodzie dopisz na początku strony:

{{Przygoda
|Nazwa = x
|Twórca = x
|Punkty = x
|Trudność = x
|Kapitan = x
|Sporpedia = x
}}

zastępując x odpowiednimi danymi. Jeżeli opisywany stwór nie posiada danej umiejętności wpisz brak. Pole kolor oznacza kolor obramowania infoboxu. Dostępne kolory można znaleźć tutaj. W polu Sporpedia wpisz link do strony swojej przygody w Sporpedii na stronie Spore.com. Jeśli nie chcesz podawać linku usuń |Sporpedia = z kodu źródłowego, a pole nie zostanie wcale pokazane.

Advertisement