Wiki Spore
Advertisement

Religijne – kierunek w fazie cywilizacji. Aby ukończyć fazę cywilizacji jako religijne, należy podbijać religijnie jak najwięcej miast. Za ukończenie fazy cywilizacji jako religijne, w fazie kosmosu otrzymujemy umiejętność następczą "Ekostrażnik", czyli będzie mniejsza częstotliwość katastrof ekologicznych na naszej planecie.

Advertisement