FANDOM


Przy kopiowaniu zapisanej gry na inny komputer bądź zrobienia po prostu kopii zapasowej, należy skopiować plik "pollination.package", aby zapobiec utracie ściągniętych dzieł oraz zdobytych osiągnięć. Usunięcie tego pliku lub reinstalacja gry/systemu operacyjnego spowoduje usunięcie wszystkich osiągnięć i ściągniętych dzieł ze Sporpedii.

Należy także skopiować plik "EditorSaves.package" który zawiera informacje o ściągniętych przygodach ze sporpedii. W przypadku nie skopiowania tego pliku wszystkie ściągnięte przygody zostaną usunięte i być może osiągnięcia związane z przygodami także.

Aby nie utracić twoich planet i zapisanych gier, należy skopiować cały folder "Games" zawierający informacje o twojej planecie i o twoich dziełach.

Moje dzieła

Twoje dzieła są bezpieczne, ponieważ zapisują się one w plikach obrazkowych .PNG w folderze:

Moje dokumenty/Moje dzieła SPORE
W razie skopiowania jedynie zapisanej gry z folderu "Games" bez skopiowania swoich dzieł, twój stwór z twojej planety zostanie zamieniony na jedną z kreatur od Maxisa.

Dlatego aby zapisana gra dobrze działała, powinieneś skopiować także "Moje dzieła SPORE" aby zapobiec takim błędom.

Kopiowanie

 • Wejdź do folderu:
  • W przypadku Windows Vista/7:
   C:\Użytkownicy\Nazwa_użytkownika\AppData\Roaming\SPORE
  • W przypadku Windows XP:
   C:\Documents and Settings\Nazwa_użytkownika\Appdata\SPORE\
 • Skopiuj wszystkie pliki oprócz prawdopodobnie niepotrzebnego pliku GraphicsCache.package, który waży ok. 1 GB (inne pliki ważą dużo mniej).
 • Gdy chcesz uruchomić swoje zapisy gier, wystarczy, że wkleisz te pliki do folderów wyżej wymienionych.