Wiki Spore
Advertisement

Pasek postępu – występuje w każdej z faz. Pokazuje nam on jak mocno jesteśmy rozwinięci i zaawansowani. Ukazuje jak blisko jesteśmy przejścia do następnej fazy (oprócz fazy kosmosu).

Faza komórki

Pokazuje jak bardzo rozbudowana jest komórka. Gdy się wypełni przechodzimy dalej. Uzupełniamy go odżywiając się.

Faza stwora

Wizualizuje inteligencję naszego stwora. podobnie jak w fazie komórki jego wypełnienie daje nam możliwość przejścia do kolejnej fazy. Uzupełniamy go pokonując inne stwory lub zaprzyjaźniając się z nimi. Szczególnie pomaga nam przyjaźń lub pokonanie samotnika lub zabicie stwora epickiego.

Faza plemienia

Uzupełniamy go podbijając lub przyjaźniąc się z innymi wioskami. Po uczynieniu tego z wszystkimi plemionami możemy przejść do fazy cywilizacji.

Faza cywilizacji

Pasek postępu w fazie cywilizacji

W fazie cywilizacji pasek postępu wskazuje liczbę miast, które posiadamy. Kiedy ta liczba będzie wynosić 4, będziemy mieli dostęp do pojazdów latających. Gdy osiągniemy odpowiednie liczby miast będziemy mogli użyć specjalnych broni (jeżeli będziemy mieli wymaganą ilość pieniędzy). Po uzupełnieniu paska możemy przejść do fazy kosmosu.

Faza kosmosu

Tutaj pasek postępu pokazuje liczbę odznak i tytułów, które posiadamy. Uzupełniamy go zdobywając odznaki. Po uzupełnieniu go nie kończymy gry, ponieważ faza kosmosu się nie kończy. Jednak zależnie od archetypu, z którym graliśmy dostajemy osiągnięcie za wypełnienie pasku postępu w fazie kosmosu z danym archetypem.

Advertisement