Wiki Spore
Advertisement

Miasto (tutaj atakowane przez stwora epickiego)

Miasto – miejsce, gdzie na naszych koloniach lub planetach gromadzi się ludność. Produkowana jest tam przyprawa. Możemy ją zabudować takimi budynkami:

Możemy również dodać wieżyczki obronne i ozdobić nasze miasto roślinami, fontannami lub latarniami. W mieście śpiewane są hymny danych imperiów. Stworki będą zachowywać się w każdym mieście mniej więcej tak samo. Jeżeli znajduje się ono na T0, będzie chroniona przed złymi warunkami klimatycznymi. Wyjątek stanowią miasta Groksów. Możemy je (kolonie) przejmować od innych imperiów.

Advertisement