Miasto (tutaj atakowane przez stwora epickiego)

Miasto – miejsce, gdzie na naszych koloniach lub planetach gromadzi się ludność. Produkowana jest tam przyprawa. Możemy ją zabudować takimi budynkami:

Możemy również dodać wieżyczki obronne i ozdobić nasze miasto roślinami, fontannami lub latarniami. W mieście śpiewane są hymny danych imperiów. Stworki będą zachowywać się w każdym mieście mniej więcej tak samo. Jeżeli znajduje się ono na T0, będzie chroniona przed złymi warunkami klimatycznymi. Wyjątek stanowią miasta Groksów. Możemy je (kolonie) przejmować od innych imperiów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.