Wiki Spore
Advertisement

Mała roślina

Faza stwora.png Faza plemienia.png Faza cywilizacji.png Faza kosmosu.pngMała roślina – jeden z trzech rodzajów roślin. Jest najmniejszym rodzajem roślin. Nazywana jest też przez niektórych Niską rośliną. Nie występuje w fazie komórki. W fazie stwora, plemienia i cywilizacji występują w dużych ilościach, ale nie odgrywają większej roli. Dopiero w fazie kosmosu są ważne, szczególnie przy uzupełnianiu ekosystemu. Mała roślina na pierwszym miejscu w rzędzie na Minimapa/Terraformowanie, ale nie oznacza to, że bez niej nie przetrwają inne gatunki roślin. Na każdym typie planety może być różna maksymalna ilość małych roślin:

  • T0 - brak życia
  • T1 - 1 mała roślina
  • T2 - 2 małe rośliny
  • T3 - 3 małe rośliny
Advertisement