Wiki Spore
Advertisement

Młotek w fazie plemienia

Młotek – narzędzie używane przez wieśniaków w fazie plemienia, i obywateli w fazie cywilizacji. Narzędzia tego nie da się zakupić, posiadamy je od razu. Nie służy ono do walki ani ataku. Służy, ale tylko do naprawy budynków. Nasz stworek użyje go tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy dana budowla jest uszkodzona. Trzymać go będzie za pomocą chwytaków, jeśli ich nie posiada, będzie go trzymać w swojej szczęce.

Wygląd

Młotek wykonany jest z drewna. Wygląda jakby na kij nabito pień dość cienkiego drzewa. Przy spojeniu tych dwóch elementów jest związany sznurkiem. Dodatkowo na kiju znajduje się grubienie, w tym miejscu zwierzę łapie młotek. Ogólnie budowa młotka jest bardzo prosta.

Faza plemienia

Tutaj młotka mogą użyć wieśniacy, jeżeli jeden z szałasów jest uszkodzony. Możemy im to nakazać. Oto jak to zrobić:

  1. Wybieramy członka plemienia
  2. Znajdujemy uszkodzoną budowlę
  3. Najeżdżamy na nią kursorem
  4. Ikona kursora powinna zamienić się w symbol klucza
  5. Klikamy prawym przyciskiem myszy

Teraz wybrany wieśniak powinien naprawiać za pomocą młotka budowlę. Podczas gdy będzie ją naprawiać w spisie członków plemienia, na jego ikonie w rogu będzie symbol "+". Taki sam widnieje w wypadku, kiedy się leczy. Naprawiać możemy tylko swoje budowle.

Faza cywilizacji

Nie możemy decydować kiedy obywatele użyją młotka. Uczynią to, jeżeli w wyniku ataku uszkodzony zostanie budynek, a atak będzie odparty. Jeżeli zbliżymy wtedy obraz zobaczymy jak obywatele reperują budynek za pomocą młotków.

Ciekawostki

  • Jeżeli w fazie plemienia młotka będzie używać ktoś z płonącymi pochodniami, młotek będzie wyglądać tak jakby się palił.
Advertisement