Wiki Spore
Advertisement

Księga naukiartefakty naukowców. Tak jak inne możemy je znaleźć na planecie. Możemy je sprzedać za 45000§, a u naukowców sprzedamy za 90000§. Oto wszystkie:

Księga Nauki, tom 1:

W co wierzysz? I jak wiele zaryzykujesz dla tej wiary? Czy zaryzykujesz swoim istnieniem oraz istnieniem swojego gatunku dla przeczucia? Dla kaprysu? Dla słowa proroka martwego od tysiąca lat?

Księga Nauki, tom 2:

"Przetrwanie gatunku zależy od dobrej oceny ryzyka. Im więcej wiesz o Wszechświecie oraz im więcej wiesz o sobie i o własnych możliwościach , tym lepiej możesz oszacować ryzyko, jakiego się podejmujesz."

Księga Nauki, tom 3:

Wiedzę można zdobyć na drodze badania, obserwacji, zbierania danych empirycznych, rozumowania oraz stawiania hipotez i ich testowania.

Księga Nauki, tom 4:

Cała reszta to zgadywanka. Być może zgadywanie idzie ci dobrze - ale wystarczy jedna błędna decyzja, a cały twój gatunek zostanie skazany na zagładę.

Księga Nauki, tom 5:

Czy to byli prorocy i mistycy, którzy dali nam elektryczność, antybiotyki, nowoczesne sanitariaty, pojazdy powietrzne i kosmiczne oraz zegarki elektroniczne? Nie. To byli Ci, którzy postępowali racjonalnie i wykorzystywali pracę innych, aby tworzyć nowe dzieła.

Księga Nauki, tom 6:

To dlatego ruszyliśmy naprzód, wiedząc to, co wiemy i dlatego stale sprawdzamy, czy to, w co wierzymy jest prawdą.Jesteśmy bezwzględnie oddani prawdzie.

Księga Nauki, tom 7:

Wszechświat to nie miejsce dla amatorów.Naucz się jak najwięcej, odrzuć uprzedzenia i dopiero potem działaj.

Księga Nauki, tom 8:

Groksowie to eksperyment naukowy, który nadal nie wymknął się spod kontroli.

Księga Nauki, tom 9:

Groksowie to rasa maszyn, które strzegą centrum galaktyki przed wszelkimi formami życia. Nie wiadomo, czy ich ostatecznym celem jest uniemożliwienie nam przedostanie się do wewnątrz, czy też pilnują, aby coś innego nie wyrwało się na zewnątrz.

Księga Nauki, tom 10:

Niektórzy z naszych teoretyków sugerują, że motywacją działań Groksów są różnice miedzy życiem mechanicznym a organicznym, chociaż wydaje się, że nie sposób sprawdzić tej hipotezy.Advertisement