Wiki Spore
Advertisement

Kontynent – rozległy obszar terenu, otoczony ze wszystkich stron morzem.

Faza komórki

W tej fazie kontynenty nie występują, gdyż akcja rozgrywa się w praoceanie. Jedynym ich akcentem jest widok planety (na której je zobaczymy) we wprowadzającym do gry filmiku.

Faza stwora

W tej fazie dany kontynent stanowi cały obszar naszej gry (wyłączając obszary przybrzeżne, gdzie można bezpiecznie pływać). Przejście na inny kontynent uniemożliwia morski potwór. Przy odpowiednim ustawieniu możemy dopłynąć co najwyżej na wyspę, zazwyczaj bezludną.

Faza plemienia

W tej fazie dany kontynent także będzie nas ograniczał. Jednak tym razem możemy przesunąć widok na inne kontynenty. Tym razem blokadę, niepozwalającą migracji na inny kontynent jest brak możliwości nakazania przejścia, naszemu wieśniakowi na inną wyspę. Pływać mogą oni tylko w szczególnych sytuacjach, np. podczas polowania na terenach przybrzeżnych. Na kontynencie, na którym gramy będą wszystkie stada, stwory epickie i plemiona. Na jego pobrzeżach będą także wszystkie łowiska ryb.

Faza cywilizacji

W tej fazie wreszcie możemy przekroczyć barierę oceanu! Potrzebujemy do tego pojazdu morskiego lub powietrznego. Po zdobyciu miast na innych kontynentach możemy budować tam pojazdy lądowe i dalej go eksplorować (np. zajmując lądowy gejzer przyprawy.

Faza kosmosu

W tej fazie kontynenty mają bagatelne znaczenie. Występują na planetach. Jedyne ograniczenia to konieczność umieszczenia na nich ewentualnych [Kolonia|kolonii] (nie możemy ich ustawiać na morzu}, a także przeszkoda przy poruszaniu się holograficznego zwiadowcy (w oceanie może znaleźć się on tylko w szczególnych przypadkach. Np. po rzucie przez stwora epickiego).

Advertisement