Wiki Spore
W Wiki Spore ograniczono możliwość tworzenia nowych stron. Możesz edytować istniejące strony bądź też zalogować się lub utworzyć konto.