Wiki Spore
Advertisement

Gospodarcze – kierunek w fazie cywilizacji. Aby ukończyć fazę cywilizacji jako gospodarcze, należy zakładać z miastami szlaki handlowe wykupywać je. Za ukończenie fazy cywilizacji jako gospodarcze, w fazie kosmosu otrzymujemy umiejętność następczą "Znawca przyprawy", czyli będzie większa produkcja przyprawy na naszych planetach.

Advertisement