Wiki Spore
Advertisement

Gejzer przyprawy w fazie stwora

Szyb wydobywczy

Gejzer przyprawy – niewielkich rozmiarów dziura, z której tryska lotna przyprawa, w powierzchni planety. Można ją spotkać każdej fazie poza fazą komórki. Nasza planeta macierzysta zawsze posiada przyprawę koloru czerwonego, choć na innych planetach często pojawiają się też żółte, zielone, niebieskie, różowe czy fioletowe.

Faza stwora

Po raz gejzery pojawiają się w fazie stwora. Pełnią one rolę dekoracji otoczenia. Stwory (zarówno te sterowana przez komputer jak i te sterowane przez gracza) mogą wejść na gejzer; zostaną wtedy wzniesione kilkanaście metrów ponad powierzchnię. Jeśli stwór gracza ma odpowiednio rozwiniętą umiejętność szybowania, możliwe jest zdobycie osiągnięcia Lot trzmiela.

Faza plemienia

Gejzery pojawiają się w fazie plemienia, jednak wyłącznie jako dekoracja, nie pełnią one żadnej funkcji.

Faza cywilizacji

W fazie cywilizacji przyprawa przybiera rodzaj środka płatności, więc wzrasta zapotrzebowanie na jej wydobycie. Już na początku fazy gra poleca graczowi założyć pierwszy szyb wydobywczy. Szyby mogą być zakładane przez dowolne pojazdy, a tak zdobyty gejzer staje się własnością cywilizacji, do której należał pojazd. Szyby mogą być atakowane i przejmowane przez inne narody.

Faza kosmosu

W fazie kosmosu gejzery przyprawy znajdują się na wszystkich planetach skalistych w galaktyce, oprócz zrujnowana planety z pierwszej misji. Po skolonizowaniu planety wszystkie gejzery na jej powierzchni stają się własnością kolonizatora. Nie ma konieczności ani możliwości zakładania szybów wydobywczych; pojazdy automatycznie zbierają przyprawę z gejzerów za pomocą balonów i przewożą do miast.

Holograficzny zwiadowca nie może wchodzić na teren gejzeru przyprawy.

Advertisement