Wiki Spore
Advertisement

Edytor pojazdów wojskowych latającychedytor, gdzie budujemy pojazd powietrzny wojskowy. Edytor posiada te same części co wszystkie pojazdy latające + elementy wojskowe. Jest tu rozbudowany tryb malowania. Podobnie jak w edytorach budynków możemy wybrać między trybem Maluj jak..., przygotowanym przez Maxis, malowaniem trzema powłokami i kolorowaniem poszczególnych elementów. Nie istnieje tryb próby generalnej. Możemy tu ustalić parametry naszego pojazdu: moc wojskowa, szybkość i zdrowie. Występuje w kampanii i menu. Istnieją ograniczenia finansowe i ilości elementów.


Advertisement