Wiki Spore
Advertisement

Edytor pojazdów religijnych lądowychedytor, gdzie budujemy pojazd lądowy religijny. Edytor posiada te same części co wszystkie pojazdy lądowe + elementy religijne. Jest tu rozbudowany tryb malowania. Podobnie jak w edytorach budynków możemy wybrać między trybem Maluj jak..., przygotowanym przez Maxis, malowaniem trzema powłokami i kolorowaniem poszczególnych elementów. Nie istnieje tryb próby generalnej. Możemy tu ustalić parametry naszego pojazdu: moc religijna, szybkość i zdrowie. Występuje w kampanii i menu. Istnieją ograniczenia finansowe i ilości elementów.


Advertisement