Wiki Spore
Advertisement

Edytor pojazdów gospodarczych lądowychedytor, gdzie budujemy pojazd lądowy gospodarczy. Jest podobny do innych edytorów pojazdów. Edytor posiada te same części co wszystkie pojazdy lądowe + elementy gospodarcze. Jest tu rozbudowany tryb malowania. Podobnie jak w edytorach budynków możemy wybrać między trybem Maluj jak..., przygotowanym przez Maxis, malowaniem trzema powłokami i kolorowaniem poszczególnych elementów. Nie istnieje tryb próby generalnej. Możemy tu ustalić parametry naszego pojazdu: moc gospodarcza, szybkość i zdrowie. Istnieją ograniczenia finansowe i ilości elementów. Występuje w kampanii i menu.


Advertisement