Wiki Spore
Advertisement

Edytor budynków rozrywkowychedytor przeznaczony do tworzenia budynków rozrywkowych. Unikatowe elementy są kolorowe. Pozostałe części są te same co w innych edytorach budynków. Limity finansowe i ilości elementów są takie same, co przy innych budynkach. Dzieła możemy publikować, opisać i nazwać. Posiada dużo trybów malowania: barwy przygotowane przez Maxis, własne barwy, Malowanie 3 warstwami i Maluj jak, gdzie wybieramy dzieło ze sporpedii, którego kolory nam odpowiadają. Nie istniej tryb próby generalnej. Jest dostępny w kampanii i menu.


Advertisement