FANDOM


Wioska plemienna składa się z budynków, które dodajemy w specjalnie do tego przystosowanym planiście plemiennym. Wioska to miejsce zamieszkania naszego plemienia, a także innych plemion. Po straceniu chaty nasze plemię upada.

Budynki wioski plemiennej

Roślinożerca Mięsożerca Wszystkożerca
Instrumenty Trąbity Marakasy Drewniane rogi
Broń Pochodnie Topory Włócznie
Różne Kije zbieracza Kostury leczące Ościenie rybackie

Aby członek plemienia wziął akcesorium z budynku, należy go wybrać i kliknąć PPM na budynek.Aby używać akcesoriów bojowych/przyjaznych należy podejść do innego plemienia, wybrać odpowiednią zakładkę oraz kliknąć PPM na jakiegokolwiek członka obcego plemienia. W dymkach pojawiają się prośby zagranie na odpowiednich instrumentach (Drewniane rogi - 1 ; Marakasy - 2 ; Trąbity - 3 to domyślne klawisze pod które podpisane są instrumenty).

Opisy budynków

W nawiasach podane nazwy korzystających stworów.

Podstawowe

Te budynki posiadamy już na początku fazy. Nie da się ich pozbyć.

Spore 2012-02-10 10-04-02

Dom

Dom (główny budynek w osadzie)(Wódz) – Tutaj rodzą się młode, oraz jest ikona planisty plemiennego

Spore 2012-04-10 10-14-36

Zagroda

Zagroda – Tu trzymane są udomowione zwierzęta. Jest źródłem pożywienia w postaci jaj składanych przez oswojone stwory.

Ołtarz

Ołtarz

Ołtarz– Tu składowane jest jedzenie, oraz znajduje się totem.

Instrumenty

Spore 2012-02-10 10-33-38

Chata z trąbitami

Trąbity(Dudziarz) – Instrumenty muzyczne wyglądające jak długie trąby.


Spore 2012-02-10 10-04-11

Drewniane rogi

Drewniane rogi(Trębacz) – Instrumenty muzyczne wyglądające jak potrójne flety.

Spore 2012-02-10 10-24-59

Chata z marakasami

Marakasy (Dobosz) – Instrumenty muzyczne wyglądające jak gigantyczne grzechotki.

Bronie

Kamienne topory(Topornik) – Skuteczne przeciwko stworom.

Spore 2012-02-10 10-17-14

Włócznie

Włócznie(Włócznik) – Służą do ataku z dystansu.

Spore 2012-02-10 10-34-38

Pochodnie

Pochodnie(Podpalacz) – Skuteczne w niszczeniu budynków.

Inne

Kije zbieracza: (Farmer) – Stwór może wziąć taki kij, by strząsać owoce z drzew. Wtedy jego efektywność w zbieraniu owoców wzrośnie.

Spore 2012-02-10 10-04-41

Rybacka chatka

Ościenie rybackie: (Rybak) – Gdy stwór weźmie stąd oścień, jego efektywność w łowieniu ryb/wodorostów wzrośnie

Spore 2012-02-10 10-40-58

Chata szamana

Kostury leczące (namiot szamana) (Szaman) – Stwór może wziąć stąd kostur, który będzie uleczał przyjazne stwory podczas walki.