Spore
Advertisement

Scheppers of aankleders' stellen je in staat je wezen te veranderen of aan te kleden, en je Spore-universum te vullen met je eigen creaties! Er zijn er 14:

Celschepper: hiermee kan je je eigen cel maken

Oerwezenschepper: hiermee kan je een 'cel op poten' maken

Wezenschepper: hiermee kan je verder geëvolueerde wezens maken

Stamaankleder: hiermee kan je je wezen in stam-stijl aankleden

Beschavingaankleder: hiermee kan je je wezen aankleden in beschavingsstijl

Ruimteaankleder: hiermee kan je je wezen in ruimtestijl aankleden

Stadhuisschepper: hiermee kan je een stadhuis voor je stad of kolonie ontwerpen

Huizenschepper: hiermee kan je een huis voor je stad of kolonie ontwerpen

Entertainmentgebouwenschepper: hiermee kan je een entertainmentgebouw voor je stad of kolonie maken

Fabrieksschepper: hiermee kan je fabrieken voor je stad of kolonie maken

Landvoertuigschepper: hiermee kan je militaire, religieuze of economische landvoertuigen maken

Zeevoertuigschepper: hiermee kan je militaire, religieuze of economische zeevoertuigen maken

Luchtvoertuigschepper: hiermee kan je militaire, religieuze of economische luchtvoertuigen maken

Ruimteschipschepper: hiermee kan je je eigen ruimteschip met zowel militaire, religieuze en economische wapens maken

Advertisement