Advertisement
Keskeneräinen.png Tämä sivu on keskeneräinen.
Toisin kuin {{Muokataan}}, tämä malline tarkoittaa että kuka hyvänsä voi saattaa sen loppuun.

Sota on Sporessa yksi tapa selviytyä hengissä.

Heimopelissä

Kolme Heimopelin asetta ovat heittokeihäs, mikä on pelivaiheen ainut pitkän matkan ase, kivikirves, joka on paras vihollisten tappamiseen ja soihtu, mikä toimii parhaiten rakennusten tuhoamisessa.

Heimopelissä päällikkö voi lähettää heimolaisiaan sotimaan muihin kyliin. Tämä tarkoittaa, että sota alkaa varsinaisesti olla osa peliä vasta heimopelissä, sillä aiemmissa pelivaiheissa pelaaja on omillaan (tosin otuspelissä oma lauma saalistaa johtajaotuksen kanssa).

Heimopelissä otukset käyttävät primitiivisiä aseita toisten heimojen voittamiseen ja oman kylän puolustamiseen. Näitä aseita ostetaan majoista, joita on aseteltu ympäri kylää. Näiden majojen avulla heimolaiset varustetaan sotimaan. Heimon jäsenet luokitellaan aseiden mukaan: esimerkiksi heimolaisesta nimeltä Puupa tulisi kirvesmies Puupa, jos tämä varustettaisiin kivikirveellä.

Sivilisaatiopelissä

Sivilisaatiopeli tankit.jpg
Sota-ajoneuvoja
Sivilisaatiopelissä sotaa käydään pääasiallisesti kulkuneuvoilla. Kulkuneuvot luokitellaan kolmeen alaluokkaan: maa- meri- ja ilmakulkuneuvot. Maakulkuneuvot voivat hyökätä vain samalla mantereella oleviin kaupunkeihin. Ne ovat kuitenkin yhdessä todella vahvoja. Merikulkuneuvot voivat hyökätä kaupunkeihin millä tahansa mantereella, kunhan ne vain ovat rannikolla. Merikulkuneuvot ovat silti hitaimpia kaikista kulkuneuvoista. Ilmakulkuneuvot voivat hyökätä mihin tahansa kaupunkiin, mutta ne ovat yksittäisesti heikkoja. Lisäksi ilmakulkuneuvot saa käyttöönsä vasta, kun oma kansakunta käsittää neljä kaupunkia.

Kulkuneuvot eivät kuitenkaan voi puolustaa kaupunkeja, vaikka hyökkäys onnistuukin niiltä. Tähän käytetään tykkejä. Tykit ovat kaupunkien ensimmäinen ja uloin puolustuslinja. Ne voivat tuhota kulkuneuvon alle kymmenessä sekunnissa. Mitä enemmän tykkejä kaupunkia on puolustamassa, sitä helpompaa on torjua hyökkäys. Kuitenkin kulkuneuvot voivat hyökätä tykin kantaman ulkopuolelta. Ne saa myös tuhottua melko helposti.

Kuten lähes kaikkea Sporessa, myös kulkuneuvoja voi muokata ja luoda editoreissa. Kulkuneuvon voi pohjustaa joko sotimiseen, uskontoon tai talouteen.

Sivilisaatiopeli päättyy, kun koko planeetta on valloitettu - sotaisessa tai rauhanomaisessa mielessä. Jos oma kansakunta tuhoutuu, sivilisaatiopeli alkaa alusta.

Avaruuspelissä

Sotaa.jpg
Galaktista sotaa
Avaruuspelissä planeetalla tapahtuvat konfliktit vaihtuvat tähtienvälisiksi. Kun kahdella valtakunnalla on tarpeeksi huono suhde, voi alkaa sota. Sodat aiheuttavat ennestäänkin huonoon suhteeseen suuren miinuksen. Sodan voi lopettaa lahjoittamalla suuren summan spore-taalerieta, mikä on yleensä muutama miljoona. Sodassa olevat valtakunnat hyökkäilevät toistensa planeetoille ja voivat joskus onnistua valloittamaan ne itselleen. Jos pelaaja liittoutuu Kropojen kanssa, lähes jokainen galaksin valtakunta julistaa hänelle sodan. Jos tahtoo sotia, voimakkailta liittolaisilta saadut alukset ovat yleensä suureksi hyödyksi. NPC -valtakunta voi kuitenkin hyökätä pelaajan planeetalle paljon suuremmalla joukolla, kuin pelaaja voi.

Jos pelaajan oma alus ei ole paikalla, pelaajan planeetoilla ei ole kovinkaan hyvää suojaa vihollisten hyökkäyksiä vastaan. Vaikka monilla pelaajilla onkin usein mukanaan vain yksi avaruusalus, jo sillä voi suojautua suureltakin hyökkäykseltä. Myös tujutykki on voimakas planeettojen puolustusase. Se on jopa tarpeeksi pysäyttämään Kropojen hyökkäys, kunhan kaupungeilla on vain paljon tavallisia tykkejä.

Katso myös

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.